Naam: Mark Tonner
Functie: Technicus Conditiebewaking
Land: Schotland/ERIKS VK en Ierland

Verborgen problemen kunnen zich soms op de meest verschrikkelijke manieren voordoen. Het is met name vervelend als ze kwetsbare personen raken, zoals zieken die behoefte hebben aan medicatie. “We zijn trots op dit verhaal, omdat we niet alleen aanzienlijk productieverlies hebben voorkomen, maar we hebben mogelijk ook levens gered.

We hebben onze kennis van technieken en toepassingen kunnen laten zien, evenals de mogelijkheid om het grotere geheel te overzien met betrekking tot risico”, aldus Mark Tonner, Technicus Conditiebewaking bij ERIKS UK en Ierland.

UITDAGING

Ongelukken gebeuren niet zomaar. Ze zijn het resultaat van een reeks van kritieke gebeurtenissen – factoren die bijdragen aan een ongewenst resultaat. Deze factoren kunnen gedurende een lange periode onopgemerkt blijven, totdat zich op een dag een ramp voordoet. In een grote farmaceutische fabriek in Schotland leek er een dergelijke ramp te kunnen ontstaan. Niemand was zich bewust van een verborgen probleem met de elektriciteitsleidingen, wat uiteindelijk zou leiden tot verlies van ongeveer een derde van de productie, verstoring van de toevoer en uiteindelijk een voorraadtekort aan medicijnen.

OPLOSSING

Tijdens een routinematig thermografisch onderzoek bij een farmaceutische fabriek – een klant van ERIKS – vroeg de waakzame monteur Mark of hij de camera kon draaien naar de elektriciteitsleidingen die de locatie voeden. Aanvankelijk werd zijn verzoek afgewezen. De elektriciteitsleidingen behoorden toe aan de energieleverancier en vielen daarom niet onder de verantwoordelijkheid van de klant. Mark vroeg echter wat er zou gebeuren als deze elektriciteitsleidingen defect zouden raken. Het antwoord, een schokkende conclusie voor de klant, was dat ze een derde van hun productie zouden verliezen, met als gevolg downtime, een stokkende levering van medicamenten en een voorraadtekort.

Mark drong erop aan de elektriciteitsleidingen te mogen controleren, omdat hij de risico’s voor de klant in kaart wilde brengen. Hij zag het als ERIKS’ verantwoordelijkheid om te helpen om alle risico’s te voorkomen. Op basis van deze conclusie ging de klant akkoord en Mark onderzocht de elektriciteitsleidingen. Tot grote schrik van de klant werd er inderdaad een ernstig probleem ontdekt. ERIKS heeft ervoor gezorgd dat het onderzoeksrapport snel werd ingediend, zodat de klant contact kon opnemen met zijn energieleverancier voor een snelle oplossing.

RESULTAAT

Bij een thermografisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een infrarood-warmtebeeldcamera om objecten en gebouwen te inspecteren. Hiermee kunnen warmtepatronen worden beoordeeld met beeldvorming van de thermische patronen. De methode kan worden toegepast in verschillende industrieën en kan zeer nuttig zijn bij het opsporen van een reeks potentiële problemen, zoals elektrische of mechanische defecten, isolatiefouten, warmteverlies, defecten in gebouwen, het binnendringen van water en zelfs de detectie van gezondheidsproblemen bij mensen, zoals tekenen van bepaalde soorten kanker of sepsis.

Een thermografietechnicus weet waar hij moet kijken. Hij kan klanten helpen geld te besparen, uitvaltijd te voorkomen en de hoogste efficiëntie te bereiken met apparatuur die onder toezicht staat. We gebruiken deze standaardmethode tijdens onze condition monitoring reviews (conditiebewaking), maar ook als benchmarking voor toekomstige onderzoeken, training en begeleiding van het personeel van de klant bij het effectieve gebruik van thermografische apparatuur.

Gelukkig handelde de energieleverancier uiteindelijk snel genoeg om het probleem van de leidingen op te lossen voordat er een stroomstoring optrad. Een incident is hierdoor voorkomen, er is geen hapering van de patiëntenzorg opgetreden en onnodige kosten zijn vermeden.